Sweardle

Det är säkert att säga att det här spelet inte är för barn. Det liknar ett traditionellt ordsökningsspel, men det är mer en parodi på den klassiska versionen. Sweardles ämne är lite mer kryddigt. Du måste gissa svordomar. Om du vill testa ditt ordförråd med skarpa ord, öppna och lek.

✅ Hur man spelar

Målet med spelet är att gissa ett förbannelseord som består av 4 ord. Ett nytt pussel kommer att vänta på spelaren varje dag. Det finns fyra försök att hitta det hemliga ordet. Skriv in bokstäverna i rutorna och vänta på resultatet. Använd de färgade markörerna för nästa försök. Den gröna färgen är bokstaven som finns i ordet och spelaren gissade dess plats. Bokstäverna som är en del av den hemliga förbannelsen är markerade i gult, men du måste tänka på deras position. De grå bokstäverna finns inte i det hemliga ordet, så det finns ingen anledning att använda dem i nästa försök. Trots temat Sweardle, träna ditt minne, förbättra din logik, förbättra din gissning. Analysera ledtrådarna och leta efter gissningen. Varje dag måste spelaren gissa ett av 50 ord från listan. Syftet med spelet är givetvis inte att kränka, utan att underhålla och minska spänningen. Spelets författare ville vara anonym. Om ett sådant ämne är oacceptabelt för dig, välj ett annat alternativ.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.