Nerdle

Om roligt med bokstäver och ord inte är din grej, har utvecklarna förberett en riktig överraskning. Nerdle är ett pusselspel där du måste gissa jämställdheten. Det är dags att komma ihåg dina mattelektioner och testa din logik och smarthet.

✅ Hur man spelar

Spelplanen består av 6 rader med åtta tomma celler vardera. Deltagaren har sex försök att matcha de nödvändiga siffrorna och tecknen för att komma in i den matematiska likheten. Spelaren väljer det första alternativet nästan blint. När uttrycket skrivs in kommer färgerna på rutorna att ändras. Använd dem som ett tips. Den gröna färgen indikerar att siffran eller den matematiska symbolen har gissat rätt och är på sin plats. Alla segment som är målade i orange bör appliceras någon annanstans. Använd dina kunskaper i matematik genom att utföra de enklaste operationerna: division, multiplikation, addition eller subtraktion. Om alla element är gröna är spelet vunnet. När alla 6 försöken har använts kommer rätt alternativ att visas på skärmen. Spelaren kan välja mer komplexa alternativ, där antalet komponenter ökas. Utmana en vän och tävla i vett och logik. I statistiksektionen kan du spåra hur många spel som spelades, antalet vinster, procentandelen framgång och gissningens noggrannhet.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.