Easy Crossword

Ett intressant spel med enkla regler för vuxna och barn är Easy Crossword. Principen liknar ett klassiskt korsord. Spelarens uppgift är att lösa alla ord vertikalt och horisontellt med minimal användning av tips.

✅ Hur man spelar

Det finns ord på planen. Siffran anges på den första bokstaven i varje ord. Genom att klicka på ordet. Spelaren ser en förklaring markerad i orange på skärmen. Välj svaret och skriv in bokstäverna i cellerna. Förklaringar till gissade ord markeras automatiskt i grått för att inte distrahera spelarens uppmärksamhet. För att växla från horisontellt till vertikalt klickar du bara på skärmen. Om du inte hittar svaret, använd tipset. Klicka på motsvarande ikon i det högra hörnet av skärmen och välj ett alternativ från listan: öppna endast en bokstav i den gula rutan, hela ordet eller till och med hela korsordet. Jag lyckades gissa några ord, men jag har inte tillräckligt med självförtroende - kolla och fortsätt spela. Välj alternativet för bokstavs- eller ordkontroll. Rätt alternativ är markerat med gröna fåglar, fel bokstäver är överstrukna med en röd sned linje. Timern fixar tiden för att lösa korsordet. Få en ny uppgift varje dag och gissa så snabbt som möjligt. Easy Crossword är ett intellektuellt spel med enkla ord som intresserar vuxna och barn. Ta en bra vila.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.