Wordle 7 Letters

Det intellektuella spelet Wordle 7 Letters är ett bra sätt att slappna av och ladda ditt sinne. Det traditionella spelet väcker uppmärksamhet med nya utmaningar. Gissa ordet av sju bokstäver, med 6 försök i reserv. Välj det språk som du är redo att spela på. Gåtor på 19 språk finns att välja på.

✅ Hur man spelar

Det finns 6 rader med 7 rutor framför spelaren. För att gissa det dolda ordet, skriv in bokstäverna i de möjliga alternativen. Bokstäverna i varje rad kommer att ändra färg. Använd färgade markörer som ett tips. Den gröna färgen indikerar att bokstaven är på sin plats. En orange kub indikerar närvaron av en bokstav i det krypterade ordet, men du måste tänka på dess plats. Bokstäver som inte användes i pusselordet är markerade i grått. Använd ytterligare lägen och delta i dagliga utmaningar – gissa en kedja av ord från 4 till 11 bokstäver under dagen, utmana en vän och ändra de möjliga alternativen för tips. I slutet av spelet kan deltagaren jämföra statistik med tidigare resultat eller anordna en tävling med vänner. I avsnittet spåra framsteg, nämligen antalet spelade rundor, antalet vinster i procent, antalet försök och de mest exakta gissningarna.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.