Qwordle

Qwordle är en uppdaterad version av det berömda ordspelet. Träna på att gissa och vett, kolla ditt ordförråd. Det är inte dags att ge upp – klicka på start och anta utmaningen. Huvudmålet med spelet är att gissa ett av orden krypterade i diagrammet. Ord består av fem bokstäver.

✅ Hur man spelar

Spelaren har flera försök. De visas som linjer med tomma rutor. Det är i dessa rutor du anger ordalternativen. Redan efter första försöket kommer vissa bokstäver att ändra färg. Grönt indikerar att den inskrivna bokstaven inte bara finns i det förbryllade ordet, utan också är på rätt plats. Den orange färgen indikerar att bokstaven finns i ordet, men i en annan position. Om bokstäverna finns i båda orden, kommer kvadraten att målas på mitten. Skriv bara befintliga ord. Alla andra kommer inte att beaktas av artificiell intelligens. Om ordet inte kan öppnas kommer båda alternativen att visas. Det räcker med att gissa ett ord från ett par för att vinna. I slutet av spelet kan du spåra spelstatistik: antalet försök, andelen framgång och antalet på varandra följande vinster. Förbättra dina resultat och nå toppen. Ett bra spel för en lugn, avkopplande kväll. Träna ditt minne, din intelligens, kontrollera din läskunnighet. Ha en familjetävling med Qwordle-spelet.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.