Wordle 8 Letters

En riktig utmaning för intellektuella väntar i Wordle 8 Letters. Ett originalspel med förvrängda ord, enkla regler och flera försök. Gissa orden och förbättra statistiken. Innan du startar spelet, välj ditt språk. Du kan öva på ditt modersmål eller välja ett främmande språk. Uppgiften är att gissa ett ord med 8 bokstäver. Allt som allt 6 försök, vilket återspeglas i antalet rader med tomma rutor.

✅ Hur man spelar

Ange ett möjligt alternativ och vänta på resultatet. Använd färgerna som lådorna ska målas i som tips. En grå fyrkant anger att motsvarande bokstav inte finns i ordet. Lådan är målad orange i fallet när du behöver flytta bokstaven till en annan position. Grönt indikerar att bokstaven är på sin plats. Tänk på informationen och välj nästa alternativ för ordet. När försöken är uttömda avslutas spelet och en ordgissning visas på skärmen. Nästa spel kommer att vara tillgängligt efter en viss period. Andra lägen är tillgängliga. Välj en daglig utmaning där du måste gissa en kedja av ord av olika längd inom 12 timmar. Framgång i spelet bekräftas av flerfärgad konfetti och en belöning i form av en kopp. Framsteg registreras i statistikdelen. Träna din logik, tänkande och utöka ditt ordförråd. Wordle 8 Letters är ett bra sätt att koppla av och förändra din aktivitet.

© 2022-2023 Made with ♥️ ORDLIG.NET. Terms of Use. Privacy Policy. DMCA.